Vrienden van…

Wordt nu Vriend van Parvi Sed Magni Theaterproducties voor een bijdrage van minimaal 50 euro per jaar. In ruil voor je donatie ontvang je 2 vrijkaartjes voor een voorstelling naar keuze. Uiteraard zijn alle donaties van harte welkom!

Parvi Sed Magni Theaterproducties is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft de volgende voordelen voor je gift:

  • De donateur kan de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  • Parvi Sed Magni Theaterproducties hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen.
  • Uitkeringen die Parvi Sed Magni Theaterproducties doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van heffing schenkbelasting.

Meld je nu aan om vriend te worden van Parvi Sed Magni Theaterproducties door een mail te sturen naar info@parvisedmagni.nl met je naam en het bedrag dat je wilt doneren. Alvast bedankt voor je bijdrage!

Reacties zijn gesloten.